“Burāt ir Forši” Jūrmalas Rudens Kauss

Facebook
Twitter
WhatsApp
E-pasts

Sestdien, 12. septembrī, Jūrmalā, Lielupē, notiks regate “Jūrmalas Rudens Kauss”!
Aicinām piedalīties Optimist un Laser klases burātājus! Reģistrēšanās sākums Jūrmalā, Upmalas ielā 5, no 10.30 – 11.00. Pirmā brauciena starta signāls plānots uz plkst. 12.00. Pēc sacensībām apbalvošana un visus gaidīs karsta zupa!

Lai cilvēki, kas vēl nezina, ka “Burāt ir Forši” to uzzinātu, paralēli sacensībām aicinām Jūrmalas un citu pilsētu jauniešus un to vecākus iepazīties ar burāšanas sportu, sacensību norisi un kluba aktivitātem! Būs iespēja no tiesnešu kuģa vērot Sacensību Komitejas darbu, iepazīties ar jahtu klasēm un sekot notiekošajam distancē!
Visi interesenti tiek gaidīti Priedainē, Upmalas ielā 5, sākot no plkst. 11.00. – 14.00
Nolikums
Jūrmalas Rudens Kauss 2020
 Nolikums
 1.  Regati rīko Jauniešu Burāšanas klubs “Jūrmala”
 2. Noteikumi
2.1. Regate notiks saskaņā ar noteikumiem, kā to nosaka Burāšanas Sacensību Noteikumi(RRS 2017- 2020), turpmāk tekstā BSN.
2.2 Ja rodas domstarpības par attiecīgā Noteikuma traktējumu latviešu valodā, tad angļu valodas versija ir noteicošā.
2.3 Saskaņā ar regates nolikumu, turpāk tekstā NoR.
2.4 Saskaņā ar Sacensību Instrukcija, turpāk tekstā SI.
2.5 Atšķirību gadījumā starp NoR un SI, noteicošā ir SI
2.6. Optimist jahtu un Laser jahtu klases noteikumiem.
 2. Sacensību laiks un vieta.
2.1 Pulcēšanās vieta Priedainē, Upmalas iela 5, 12. septembrī no plkst 10.00.
2.2 Sacensības notiks Jūrmalā, Lielupē, atkarībā no vēja virziena, pie Baltās kāpas vai pie Stirnu raga
 3. Tiesības piedalīties un reģistrācijas kārtība.
3.1 Piedalīties var Laser un Optimist klases burātāji ar jahtu klases noteikumiem atbilstošu inventāru un ekipējumu.
3.2 Reģistrācija notiks 12.09.2020 sacensību norises vietā Priedainē, Upmalas ielā 5. no plkst. 10.30 – 11.00.
3.2 Ja burātājs ir jaunāks par 18 gadiem, ir jābūt personai, kas ar savu parakstu dalībnieka pieteikumā apstiprina, ka uzņemas atbildību par šo dalībnieku.
 4. Atbildība
4. 1 Visi dalībnieki regatē piedalās saskaņā ar BSN N 4.
4.2 Regates rīkotāji nenes atbildību par iespējamiem šīs regates dalībnieku mantiskiem zaudējumiem, nelaimes gadījumiem, traumām vai dzīvības apdraudējumu regates laikā, kā arī pirms un pēc tās.
 5. Jahtu klases un to iedalījums ieskaites grupās.
5.1 Optimist A dzim. 2005. un jaunāki
5.2 Optimist B dzim. 2009. un jaunāki
5.3 Optimist C dzim. 2010. un jaunāki
5.4 Optimist A meitenes, dzim. 2005. un jaunākas
5.5 Optimist B meitenes, 2009. un jaunākas
5.6 Laser 4,7, dzim. 2003. un jaunāki
5.7 Laser Radial.
6. Dalības maksa
6.1 Nav paredzēta.
 7. Regates norise
7.1. Dalībnieku reģistrācija no plkst. 10.00 – 10.30.
7.2 Regates atklāšana plkst. 11.00.
7.3 Pirmā brauciena brīdinājuma signāls plkst. 12. 00.
7.4 Maksimālais paredzētais braucienu skaits 4.
7.6 Sacensības būs notikušas, ja būs bijuši 2 braucieni.
 8. Atbilstība jahtu klases  noteikumiem.
8.1 Sacensību rīkotāji jebkurā laikā var pārbaudīt jahtas un ekipējuma atbilstību klases noteikumiem.
 9. Sacensību instrukcija
9.1 Sacensību instrukcija būs izlikta reģistrācijas dienā sacensību norises vietā.
 10. Distances
10.1 Distances shēma un precīza informācija tiks publicēta instrukcijā.
11. Vērtēšana
11.1 Tiks pielietota Low Point punktu skaitīšanas sistēma.                               
11.2  Atsevišķās ieskaites grupās rezultāti tiks noteikti  pēc dalībnieka iegūtajiem punktiem kopvērtējumā attiecīgajā jahtu klasē.                                                                                                                 
11.3 Ja būs notikuši visi 4 paredzētie braucieni, tad viena sliktākā brauciena punktu skaits tiks atmests.
12. Drošības prasības
12.1 Visiem sacensību dalībniekiem uz ūdens jālieto drošības vestes.
12.2 Visām treneru un atbalstītāju laivām jābūt gatavām veikt nepieciešamos piesardzības pasākumus, lai nodrošinātu drošību sacensību norises vietā.
 13. Apbalvošana
12.1 Pirmo trīs vietu ieguvēji katrā jahtu klases ieskaites grupā tiks apbalvoti ar kausiem.
12.2 Ja dalībnieku skaits attiecīgajā laivu klasē ir 3, tad apbalvo tikai 1.un 2. vietu ieguvējus.
12.3 Ja dalībnieku skaits attiecīgajā laivu klasē ir 2, tad apbalvo tikai 1. vietas ieguvēju.
 14. Plašsaziņas līdzekļi
Reģistrējoties sacensībām dalībnieki piešķir tiesības organizātoriem pēc saviem ieskatiem, bez atlīdzības izmantot jebkurus foto, video materiālus un reportāžas, kas tapuši sacensību laikā
 15. Papildus informācija: Ināra Aile 29451444